Blokator za maticu, služi za hvatanje i blokiranje matice na saću.

250 RSD

Cilindar za obeležavanje matica služi za njihovo hvatanje i obeležavanje, i u mnogome olakšava...

420 RSD

Igla za presadjivanje larvi se koristi za premeštanje istih u proizvodnji matica odnosno...

390 RSD

Kavez za transport i dodavanje matica PVC je ekonomično rešenje za čuvanje, transport i...

50 RSD

Igla za presadjivanje larvi se koristi za premeštanje istih u proizvodnji matica odnosno...

100 RSD

Marker za obeležavanje matica, uljani, koristi se za obeležavanje matica, sa bojom na uljanoj...

400 RSD

Marker za obeležavanje matica, uljani, koristi se za obeležavanje matica, sa bojom na uljanoj...

450 RSD

Štipaljka za hvatanje matica, PVC  omogućuje lakše hvatanje i prenošenje matice, pritom ne...

200 RSD