Dadan-Blat košnica sa 10 ramova sa mrežastom podnjačom sadrži:

8.070 RSD

Dadan-Blat košnica sa 10 ramova sa mrežastom podnjačom i zbeg hranilicom sadrži:

8.550 RSD

Dadan-Blat košnica sa 10 ramova sa zbegom i hranilicom sadrži:

7.990 RSD

Dadan-Blat košnica sa 10 ramova - standard sadrži:

7.510 RSD