Dadan-Blat košnica sa 10 ramova sa mrežastom podnjačom sadrži:

7.770 RSD

Dadan-Blat košnica sa 10 ramova sa mrežastom podnjačom i zbeg hranilicom sadrži:

8.250 RSD

Dadan-Blat košnica sa 10 ramova sa zbegom i hranilicom sadrži:

7.690 RSD

Dadan-Blat košnica sa 10 ramova - standard sadrži:

7.210 RSD