Dadan-Blat košnica sa 10 ramova sa mrežastom podnjačom sadrži:

8.440 RSD

Dadan-Blat košnica sa 10 ramova sa mrežastom podnjačom i zbeg hranilicom sadrži:

8.920 RSD

Dadan-Blat košnica sa 10 ramova sa zbegom i hranilicom sadrži:

8.360 RSD

Dadan-Blat košnica sa 10 ramova - standard sadrži:

7.880 RSD