Sastoji se od okvira od čamove daske bez čvorova, i pokrivnog dela takođe od daske. Krov je...

880 RSD

Sastoji se od okvira od čamove daske bez čvorova i pokrivnog dela takođe od daske. Krov je...

1.430 RSD

Urađena od čamove daske bez čvorova, u spoljnoj meri 550x412x70 mm, fiksnom mrežom ZN 3x3 mm...

1.170 RSD

Urađena od hrastove daske bez čvorova, u spoljnoj meri 550x 412x70 mm, fiksnom mrežom ZN 3x3 mm...

1.600 RSD

Standardna obična podnjača puno drvo za Farar košnicu, urađena od čamove daske bez čvorova,...

660 RSD

Standardna obična podnjača puno drvo za Farar košnicu urađena od hrastove daske bez čvorova,...

1.120 RSD

Sastoji se od okvira od čamove daske bez čvorova, i lesonitnog poda sa prorezom za plastičnu...

660 RSD

Urađen je od čamove daske sa ne ispadajućim čvorama. Spoljna mera 504x412x170 mm. Izrađen je od...

880 RSD

Urađen je od čamove daske sa ne ispadajućim čvorama. Spoljna mera 504x412x170 mm. Izrađen je od...

1.390 RSD

Hofmanov ram je izrađen od lipovog drveta. Dimenzija pojedinačnih letvica je sledeća: satonoša...

38 RSD

Hofmanov ram je izrađen od lipovog drveta. Dimenzija pojedinačnih letvica je sledeća: satonoša...

48 RSD

Hofmanov ram je izrađen od lipovog drveta. Dimenzija pojedinačnih letvica je sledeća: satonoša...

38 RSD

Hofmanov ram je izrađen od lipovog drveta. Dimenzija pojedinačnih letvica je sledeća: satonoša...

46 RSD

Sastoji se od okvira od čamove daske bez čvorova i okvira sa Zn mrežom 2,5x2,5 mm okca, koja...

1.170 RSD

Sastoji se od okvira od čamove daske bez čvorova, i fiksnom mrežom ili pokretnom mrežom 2,5x2,...

660 RSD

Sastoji se od okvira od čamove daske bez čvorova sa fiksnom mrežom Zn 2,5x2,5 mm okca na...

880 RSD