Dadan-Blat košnica sa 12 ramova sa mrežastom podnjačom sadrži:

8.400 RSD

Dadan-Blat košnica 12 sa zbegom i hranilicom ramova sadrži:

8.200 RSD

Dadan-Blat košnica sa 12 ramova standard sadrži:

7.800 RSD

Dadan-Blat košnica 12 sa mrežastom podnjačom i zbeg hranilicom ramova sadrži:

8.800 RSD

Nukleus DB sadrži:

3.100 RSD

Nukleus LR sadrži:

2.950 RSD