Dadan-Blat košnica sa 12 ramova sa mrežastom podnjačom sadrži:

9.710 RSD

Dadan-Blat košnica 12 sa zbegom i hranilicom ramova sadrži:

9.480 RSD

Dadan-Blat košnica sa 12 ramova standard sadrži:

9.050 RSD

Dadan-Blat košnica 12 sa mrežastom podnjačom i zbeg hranilicom ramova sadrži:

10.140 RSD

Nukleus DB sadrži:

3.550 RSD