Dadan-Blat košnica sa 12 ramova sa mrežastom podnjačom sadrži:

8.940 RSD

Dadan-Blat košnica 12 sa zbegom i hranilicom ramova sadrži:

8.710 RSD

Dadan-Blat košnica sa 12 ramova standard sadrži:

8.280 RSD

Dadan-Blat košnica 12 sa mrežastom podnjačom i zbeg hranilicom ramova sadrži:

9.370 RSD

Nukleus DB sadrži:

3.450 RSD