Sastoji se od okvira od čamove daske bez čvorova, i pokrivnog dela takođe od daske. Krov je...

880 RSD

Uradjen je od čamove daske. Spoljna dimezija 414x414x200 mm. Debljina zida je 20 mm. Spajanje...

860 RSD

Urađen je od čamove daske. Spoljna dimenzija 414x414x200 mm. Debljina zida je 20mm. Spajanje...

1.320 RSD

Urađena je od čamove daske bez čvorova. Spoljna mera 414x414x80 mm, sa poletaljkom na prednjoj...

1.050 RSD

Hofmanov Ram je izrađen od lipovog drveta. Dimenzije pojedinačnih letvica: satonoša 390x25x10 mm...

38 RSD

Hofmanov Ram je izrađen od lipovog drveta. Dimenzije pojedinačnih letvica: satonoša 390x25x10 mm...

46 RSD

Urađen je od čamove daske. Spoljna dimenzija 414x414x65mm. Sastoji se od okvira i zamreženog...

950 RSD