Delovi za Rodna Voju košnicu

Sastoji se od okvira od čamove daske bez čvorova, i pokrivnog dela takođe od daske. Krov je...

800 RSD
U korpu

Uradjen je od čamove daske. Spoljna dimezija 414x414x200 mm. Debljina zida je 20 mm. Spajanje...

780 RSD
U korpu

Urađen je od čamove daske. Spoljna dimenzija 414x414x200 mm. Debljina zida je 20mm. Spajanje...

1,200 RSD
U korpu

Urađena je od čamove daske bez čvorova. Spoljna mera 414x414x80 mm, sa poletaljkom na prednjoj...

940 RSD
U korpu

Hofmanov Ram je izrađen od lipovog drveta. Dimenzije pojedinačnih letvica: satonoša 390x25x10 mm...

35 RSD
U korpu

Hofmanov Ram je izrađen od lipovog drveta. Dimenzije pojedinačnih letvica: satonoša 390x25x10 mm...

43 RSD
U korpu

Urađen je od čamove daske. Spoljna dimenzija 414x414x65mm. Sastoji se od okvira i zamreženog...

860 RSD
U korpu