Tanke limene trake, dužine 270mm sa po 4 “ispupčenja” visine 5mm, simetrično postavljenih u paru...

150 RSD

AŽ razmak za 10-12 ramova.

40 RSD

Nosači ramova služe da oslanjanju ušice ramova prilikom postavljanja u košnicu.

14 RSD

Nosači ramova služe da oslanjanju ušice ramova prilikom postavljanja u košnicu.

14 RSD