Farar košnica sa mrežastom podnjačom sadrži:

9.390 RSD

Farar košnica sa mrežastom podnjačom i zbeg hranilicom sadrži:

9.870 RSD

Farar košnica sa zbegom i hranilicom sadrži:

9.310 RSD

Farar košnica standard sadrži:

8.830 RSD