Farar košnica sa mrežastom podnjačom sadrži:

8.990 RSD

Farar košnica sa mrežastom podnjačom i zbeg hranilicom sadrži:

9.470 RSD

Farar košnica sa zbegom i hranilicom sadrži:

8.910 RSD

Farar košnica standard sadrži:

8.430 RSD