Farar košnica sa mrežastom podnjačom sadrži:

8.250 RSD

Farar košnica sa mrežastom podnjačom i zbeg hranilicom sadrži:

8.750 RSD

Farar košnica sa zbegom i hranilicom sadrži:

8.250 RSD

Farar košnica standard sadrži:

7.750 RSD