Delovi za DB/10 košnicu

Sastoji se od okvira od čamove daske bez čvorova, i pokrivnog dela takođe od daske. Krov je...

800 RSD
U korpu

Sastoji se od okvira od čamove daske bez čvorova i pokrivnog dela takođe od daske. Krov je...

1,200 RSD
U korpu

Sastoji se od okvira od čamove (lipove) daske bez čvorova, i žičane-plastificirane matične...

380 RSD
U korpu

Izrađen je od lipove ili čamove daske u koga se ubacuje žičana matična rešetka u urezan kanal na...

100 RSD
U korpu

Urađeno je od čamove daske. Spoljna dimenzija 494x412x310. Debljina zida 20 mm. Spajanje dasaka...

1,050 RSD
U korpu

Urađeno je od čamove daske. Spoljna dimenzija 494x412x310. Debljina zida 20 mm. Spajanje dasaka...

1,410 RSD
U korpu

Urađena od čamove daske bez čvorova, u spoljnoj meri 494x412x70 mm, fiksnom mrežom ZN 3x3 mm...

1,060 RSD
U korpu

Urađena od hrastove daske bez čvorova, u spoljnoj meri 494x412x70 mm, fiksnom mrežom ZN 3x3 mm...

1,440 RSD
U korpu

Standardna obična podnjača puno drvo za DB košnicu urađena od čamove daske bez čvorova, sastoji...

600 RSD
U korpu

Standardna obična podnjača puno drvo za DB košnicu urađena od hrastove daske bez čvorova,...

740 RSD
U korpu

Sastoji se od okvira od čamove daske bez čvorova, i lesonitnog poda sa prorezom za plastičnu...

600 RSD
U korpu

Urađeno je od čamove daske. Spoljna dimenzija 494x412x155 mm. Debljina zida 20 mm. Spajanje...

780 RSD
U korpu

Urađeno je od čamove daske. Spoljna dimenzija 494x412x155 mm. Debljina zida 20 mm. Spajanje...

1,140 RSD
U korpu

Hofmanov Ram je izrađen od lipovog drveta. Dimenzije pojedinačnih delova: satonoša 470x25x20 mm...

43 RSD
U korpu

Hofmanov Ram je izrađen od lipovog drveta. Dimenzije pojedinačnih delova: satonoša 470x25x20 mm...

45 RSD
U korpu

Sastoji se od okvira od čamove daske bez čvorova i lesonitnog poda, na čijoj sredini je zamrežen...

560 RSD
U korpu

Sastoji se od okvira od čamove daske bez čvorova i okvira sa Zn mrežom 2,5x2,5mm okca, koja seda...

1,000 RSD
U korpu

Sastoji se od okvira od čamove daske bez čvorova, i fiksnom mrežom ili pokretnom mrežom 2,5x2,...

600 RSD
U korpu

Sastoji se od okvira od čamove daske bez čvorova sa fiksnom mrežom Zn 2,5x2,5 mm okca na...

780 RSD
U korpu