Sastoji se od okvira od čamove daske bez čvorova, i pokrivnog dela takođe od daske. Krov je...

970 RSD

Sastoji se od okvira od čamove daske bez čvorova i pokrivnog dela takođe od daske. Krov je...

1.580 RSD

Sastoji se od okvira od čamove (lipove) daske bez čvorova, i žičane-plastificirane matične...

490 RSD

Izrađen je od lipove ili čamove daske u koga se ubacuje žičana matična rešetka u urezan kanal na...

140 RSD

Urađeno je od čamove daske. Spoljna dimenzija 494x412x310. Debljina zida 20 mm. Spajanje dasaka...

1.420 RSD

Urađeno je od čamove daske. Spoljna dimenzija 494x412x310. Debljina zida 20 mm. Spajanje dasaka...

2.070 RSD

Urađena od čamove daske bez čvorova, u spoljnoj meri 494x412x70 mm, fiksnom mrežom ZN 3x3 mm...

1.290 RSD

Urađena od hrastove daske bez čvorova, u spoljnoj meri 494x412x70 mm, fiksnom mrežom ZN 3x3 mm...

1.760 RSD

Standardna obična podnjača puno drvo za DB košnicu urađena od čamove daske bez čvorova, sastoji...

730 RSD

Standardna obična podnjača puno drvo za DB košnicu urađena od hrastove daske bez čvorova,...

1.230 RSD

Sastoji se od okvira od čamove daske bez čvorova, i lesonitnog poda sa prorezom za plastičnu...

730 RSD

Urađeno je od čamove daske. Spoljna dimenzija 494x412x155 mm. Debljina zida 20 mm. Spajanje...

1.060 RSD

Urađeno je od čamove daske. Spoljna dimenzija 494x412x155 mm. Debljina zida 20 mm. Spajanje...

1.690 RSD

Hofmanov Ram je izrađen od lipovog drveta. Dimenzije pojedinačnih delova: satonoša 470x25x20 mm...

63 RSD

Hofmanov Ram je izrađen od lipovog drveta. Dimenzije pojedinačnih delova: satonoša 470x25x20 mm...

65 RSD

Sastoji se od okvira od čamove daske bez čvorova i lesonitnog poda, na čijoj sredini je zamrežen...

680 RSD

Sastoji se od okvira od čamove daske bez čvorova i okvira sa Zn mrežom 2,5x2,5mm okca, koja seda...

1.210 RSD

Sastoji se od okvira od čamove daske bez čvorova, i fiksnom mrežom ili pokretnom mrežom 2,5x2,...

730 RSD

Sastoji se od okvira od čamove daske bez čvorova sa fiksnom mrežom Zn 2,5x2,5 mm okca na...

970 RSD