Hofmanov Ram je izrađen od lipovog drveta. Dimenzija pojedinačnih letvica: satonoša 480x25x20/20...

61 RSD

Izrađena u kombinaciji drveta i lesonita, a prvenstveno je namenjena za prihranu pčela sećerno-...

350 RSD

Hofmanov ram je izrađen od lipovog drveta. Dimenzija pojedinačnih letvica je sledeća: satonoša...

55 RSD

Hofmanov ram je izrađen od lipovog drveta. Dimenzija pojedinačnih letvica je sledeća: satonoša...

65 RSD

Hofmanov ram je izrađen od lipovog drveta. Dimenzija pojedinačnih letvica je sledeća: satonoša...

53 RSD

Ram je izrađen od lipovog drveta i ubačenom satnom osnovom od voska domaćeg kvaliteta. Satna...

230 RSD

Hofmanov ram je izrađen od lipovog drveta. Dimenzija pojedinačnih letvica je sledeća: satonosa...

61 RSD
1.210 RSD

Sastoji se od okvira od čamove daske bez čvorova i lesonitnog poda, na čijoj sredini je zamrežen...

680 RSD

Sastoji se od okvira od čamove daske bez čvorova i okvira sa Zn mrežom 2,5x2,5mm okca, koja seda...

1.210 RSD

Sastoji se od okvira od čamove daske bez čvorova, i fiksnom mrežom ili pokretnom mrežom 2,5x2,...

730 RSD

Sastoji se od okvira od čamove daske bez čvorova sa fiksnom mrežom Zn 2,5x2,5 mm okca na...

970 RSD