Langstrot-Rutova košnica sa mrežastom podnjačom sadrži:

7.340 RSD

Langstrot-Rutova košnica sa mrežastom podnjačom i zbeg hranilicom sadrži:

7.770 RSD

Langstrot-Rutova košnica sa zbegom i hranilicom sadrži:

7.260 RSD

Langstrot-Rutova košnica standard sadrži:

6.820 RSD

LR oplodnjak (3x3 rama) sadrži:

4.530 RSD