Sastoji se od okvira od čamove daske bez čvorova, i pokrivnog dela takođe od daske. Krov je...

880 RSD

Sastoji se od okvira od čamove daske bez čvorova i pokrivnog dela takođe od daske. Krov je...

1.320 RSD

Sastoji se od okvira od čamove (lipove) daske bez čvorova, i žičane-plastificirane matične...

418 RSD

Izrađen je od lipove ili čamove daske u koga se ubacuje žičana matična rešetka u urezan kanal na...

110 RSD

Urađeno je od čamove daske. Spoljna dimenzija 494x412x310. Debljina zida 20 mm. Spajanje dasaka...

1.155 RSD

Urađeno je od čamove daske. Spoljna dimenzija 494x412x310. Debljina zida 20 mm. Spajanje dasaka...

1.550 RSD

Urađena od čamove daske bez čvorova, u spoljnoj meri 494x412x70 mm, fiksnom mrežom ZN 3x3 mm...

1.166 RSD

Urađena od hrastove daske bez čvorova, u spoljnoj meri 494x412x70 mm, fiksnom mrežom ZN 3x3 mm...

1.590 RSD

Standardna obična podnjača puno drvo za DB košnicu urađena od čamove daske bez čvorova, sastoji...

660 RSD

Standardna obična podnjača puno drvo za DB košnicu urađena od hrastove daske bez čvorova,...

820 RSD

Sastoji se od okvira od čamove daske bez čvorova, i lesonitnog poda sa prorezom za plastičnu...

660 RSD

Urađeno je od čamove daske. Spoljna dimenzija 494x412x155 mm. Debljina zida 20 mm. Spajanje...

860 RSD

Urađeno je od čamove daske. Spoljna dimenzija 494x412x155 mm. Debljina zida 20 mm. Spajanje...

1.260 RSD

Hofmanov Ram je izrađen od lipovog drveta. Dimenzije pojedinačnih delova: satonoša 470x25x20 mm...

50 RSD

Hofmanov Ram je izrađen od lipovog drveta. Dimenzije pojedinačnih delova: satonoša 470x25x20 mm...

53 RSD

Sastoji se od okvira od čamove daske bez čvorova i lesonitnog poda, na čijoj sredini je zamrežen...

620 RSD

Sastoji se od okvira od čamove daske bez čvorova i okvira sa Zn mrežom 2,5x2,5mm okca, koja seda...

1.100 RSD

Sastoji se od okvira od čamove daske bez čvorova, i fiksnom mrežom ili pokretnom mrežom 2,5x2,...

660 RSD

Sastoji se od okvira od čamove daske bez čvorova sa fiksnom mrežom Zn 2,5x2,5 mm okca na...

860 RSD