Delovi za DB/12 košnicu

Sastoji se od okvira od čamove daske bez čvorova, i pokrivnog dela takođe od daske. Krov je...

740 RSD
U korpu

Sastoji se od okvira od čamove (lipove) daske bez čvorova, i žičane-plastificirane matične...

450 RSD
U korpu

Izrađen je od lipove ili čamove daske u koga se ubacuje žičana matična rešetka u urezan kanal na...

100 RSD
U korpu

Urađeno je od čamove daske. Spoljna dimenzija 494x494x310 mm. Debljina zida 20 mm. Spajanje...

1,020 RSD
U korpu

Urađeno je od čamove daske. Spoljna dimenzija 494x494x310 mm. Debljina zida 20mm. Spajanje...

1,480 RSD
U korpu

Urađena od čamove daske bez čvorova, u spoljnoj meri 550x 494x70 mm, fiksnom mrežom ZN 3x3 mm...

940 RSD
U korpu

Urađena od hrastove daske bez čvorova, u spoljnoj meri 550x 494x70 mm, fiksnom mrežom ZN 3x3 mm...

1,300 RSD
U korpu

Standardna obična podnjača puno drvo za DB košnicu urađena od čamove daske bez čvorova, sastoji...

550 RSD
U korpu

Sastoji se od okvira od čamove daske bez čvorova, i lesonitnog poda sa prorezom za plastičnu...

550 RSD
U korpu

Urađeno je od čamove daske. Spoljna dimenzija 494x494x155 mm. Debljina zida 20 mm. Spajanje...

740 RSD
U korpu

Urađeno je od čamove daske. Spoljna dimenzija 494x494x155 mm. Debljina zida 20 mm. Spajanje...

1,180 RSD
U korpu

Hofmanov Ram je izrađen od lipovog drveta. Dimenzije pojedinačnih delova: satonoša 470x25x20 mm...

35 RSD
U korpu

Hofmanov Ram je izrađen od lipovog drveta. Dimenzije pojedinačnih letvica: satonoša 470x25x20 mm...

43 RSD
U korpu

Hofmanov Ram je izrađen od lipovog drveta. Dimenzije pojedinačnih delova: satonoša 470x25x20 mm...

35 RSD
U korpu

Hofmanov Ram je izrađen od lipovog drveta. Dimenzije pojedinačnih letvica: satonoša 470x25x20 mm...

43 RSD
U korpu

Izrađena u kombinaciji drveta i lesonita, a prvenstveno je namenjena za prihranu pčela sećerno-...

320 RSD
U korpu

Sastoji se od okvira od čamove daske bez čvorova i lesonitnog poda, na čijoj sredini je zamrežen...

615 RSD
U korpu

Urađena je od čamove daske bez čvorova, u spoljnoj meri 494x494x65mm. Sastoji se od okvira i...

940 RSD
U korpu

Sastoji se od okvira od čamove daske bez čvorova, i fiksnom mrežom ili pokretnom mrežom 2,5x2,...

550 RSD
U korpu

Sastoji se od okvira od čamove daske bez čvorova sa fiksnom mrežom Zn 2,5x2,5 mm okca na...

800 RSD
U korpu