Sastoji se od okvira od čamove daske bez čvorova, i pokrivnog dela takođe od daske. Krov je...

990 RSD

Sastoji se od okvira od čamove (lipove) daske bez čvorova, i žičane-plastificirane matične...

490 RSD

Izrađen je od lipove ili čamove daske u koga se ubacuje žičana matična rešetka u urezan kanal na...

120 RSD

Urađeno je od čamove daske. Spoljna dimenzija 494x494x310 mm. Debljina zida 20 mm. Spajanje...

1.300 RSD

Urađeno je od čamove daske. Spoljna dimenzija 494x494x310 mm. Debljina zida 20mm. Spajanje...

1.920 RSD

Urađena od čamove daske bez čvorova, u spoljnoj meri 550x 494x70 mm, fiksnom mrežom ZN 3x3 mm...

1.370 RSD

Urađena od hrastove daske bez čvorova, u spoljnoj meri 550x 494x70 mm, fiksnom mrežom ZN 3x3 mm...

1.650 RSD

Standardna obična podnjača puno drvo za DB košnicu urađena od čamove daske bez čvorova, sastoji...

770 RSD

Sastoji se od okvira od čamove daske bez čvorova, i lesonitnog poda sa prorezom za plastičnu...

770 RSD

Urađeno je od čamove daske. Spoljna dimenzija 494x494x155 mm. Debljina zida 20 mm. Spajanje...

960 RSD

Urađeno je od čamove daske. Spoljna dimenzija 494x494x155 mm. Debljina zida 20 mm. Spajanje...

1.680 RSD

Hofmanov Ram je izrađen od lipovog drveta. Dimenzije pojedinačnih delova: satonoša 470x25x20 mm...

38 RSD

Hofmanov Ram je izrađen od lipovog drveta. Dimenzije pojedinačnih letvica: satonoša 470x25x20 mm...

46 RSD

Hofmanov Ram je izrađen od lipovog drveta. Dimenzije pojedinačnih delova: satonoša 470x25x20 mm...

40 RSD

Hofmanov Ram je izrađen od lipovog drveta. Dimenzije pojedinačnih letvica: satonoša 470x25x20 mm...

48 RSD

Izrađena u kombinaciji drveta i lesonita, a prvenstveno je namenjena za prihranu pčela sećerno-...

350 RSD

Sastoji se od okvira od čamove daske bez čvorova i lesonitnog poda, na čijoj sredini je zamrežen...

680 RSD

Urađena je od čamove daske bez čvorova, u spoljnoj meri 494x494x65mm. Sastoji se od okvira i...

1.160 RSD

Sastoji se od okvira od čamove daske bez čvorova, i fiksnom mrežom ili pokretnom mrežom 2,5x2,...

770 RSD

Sastoji se od okvira od čamove daske bez čvorova sa fiksnom mrežom Zn 2,5x2,5 mm okca na...

990 RSD