Dadan-Blat košnica sa 10 ramova sa mrežastom podnjačom sadrži:

6.770 RSD

Dadan-Blat košnica sa 10 ramova sa mrežastom podnjačom i zbeg hranilicom sadrži:

7.200 RSD

Dadan-Blat košnica sa 10 ramova sa zbegom i hranilicom sadrži:

6.700 RSD

Dadan-Blat košnica sa 10 ramova - standard sadrži:

6.300 RSD

Nukleus dvodelni 5 + 5 ramova LR, sadrži:

4.900 RSD